• Ådalsskolen
 • Idrætsvej 1, 6580 Vamdrup
 • 79 79 77 70
 • aadalsskolen@kolding.dk
image
Billedet på sidehoved

Ådalsskolen

SFO

Trinity og elever fra Ådalsskolen vinder CSR People Prize 2017

Filt i SFO

Skolehund på Ådalsskolen

6B har udruget kyllinger - februar 2018

CSR People Prize 2017

 • ikon
  Allan Søgaard-Andersen den 01-07-2019
  Årsberetning fra skolebestyrelsen på Ådalsskolen.
   
  I det forløbne skoleår har der været mange spændende opgaver for den siddende skolebestyrelse at kaste sig over.
   
  Økonomi:
  Skoleåret startede med dystre meldinger om besparelsesforslag af en grad, som ville have store og dybtliggende konsekvenser for både elever og personale på Ådalsskolen. En del af disse forslag blev vedtaget med en samlet besparelse på tæt ved 8 mio kr.
  Dette fik både bestyrelsen på Ådalsskolen, forældre, bestyrelser på andre specialskoler og forældre på disse til at råbe op, og heldigvis blev vi hørt. Midt I en ellers mildt sagt kaotisk situation på det økonomiske område besluttede man sig for at lytte, konsekvensberegne og genoverveje. Besparelserne blev stort set trukket tilbage.

  SFO:
  Som det nok har fanget alles opmærksomhed, har SFO´en været meget diskuteret på specialområdet, da denne tidligere har været en integreret del af skoledagen og dermed betalingsfri, men fra 1.8.19 skal forældre med børn på specialområdet til også at betale for dette.
  Skolebestyrelsen har spurgt meget ind til dette, gransket styrelsesvedtægter mv men har ikke kunnet stille noget op mod beslutningen.
   
  Kursusdag:
  I efteråret deltog en samlet skolebestyrelse I en kursusdag på Innovationsfabrikken I Kolding for alle skolebestyrelser I Kolding Kommune. En spændende og inspirerende dag med gode oplæg bla. Fra Skole og Forældre. 

  Årsmøde:
  I november deltog undertegnede i føromtalte Skole og Forældres årsmøde på Hotel Nyborg Strand. Første dagen var opbygget af spændende oplæg og workshops mens anden dagen forløb med selve årsmødet, hvor der blev valgt ny formand for foreningen.
  Som optakt til selve arrangementet blev der afholdt møde i netværk for specialskoler, hvor man kunne udveksle erfaringer og lign, med repræsentanter fra andre skoler i landet.

  Brugernævnsmøder:
  Skolebestyrelsen har været repræsenteret ved de afholdte brugernævnsmøder i årets løb. Der har været behandlet relevante emner så som visioner, revidering af skolereform, AULA mm.
  Nationale tests:
  I maj blev alle skolebestyrelser i Kolding kommune kontaktet af skolebestyrelsen fra Brændkjær Skolen, der ønskede at skabe debat om den fremtidige afvikling af de nationale tests i lyset af at man tidligere i år, i Aarhus kommune gjorde det frivilligt om skolerne ville afvikle disse.
  Bestyrelsen fandt spørgsmålet relevant men følte et behov for en større og mere nuanceret debat, så vi har anmodet om at få taget spørgsmålet op på et brugernævnsmøde.
   
  Kontaktperson i byrådet.
  Ådalsskolen har fået ny kontaktperson i Kolding byråd, nemlig Merete Due Paarup. Bestyrelsen har her sidst på året indledt et samarbejde med Merete. Hun har deltaget i foreløbigt 1 bestyrelsesmøde, hvor vi fortrinsvist klædte hende på i forhold til, hvilken skole Ådalsskolen er og hvilke elever der går på skolen. Efterfølgende er planen, at vi fra bestyrelsen skal give vores syn på og visioner for specialområdet til inspiration til udvalgets videre arbejde med at skabe de bedst mulige forhold for området.
   
  Nyvisiterede elever:
  I slutningen af juni deltog de forældrevalgte medlemmer af bestyrelsen i mødet for nyvisiterede elevers forældre. Vi har ligeledes stillet os til rådighed som mulige kontaktpersoner for disse forældre, hvis der skulle opstå spørgsmål af mere forældreorienteret karakter.
   
  Kommende skoleår:
  I det kommende skoleår vil vi bla. Fortsætte samarbejdet med Merete Due Paarup, vi vil deltage i implementeringen af det nye AULA system samt arbejde videre på skolens principper for kommunikation. Desuden forventer vi at der nok igen i kommende år kan blive brug for at beskæftige sig med økonomi og kommunale budgetter.
   
  Den forældrevalgte bestyrelse vil gerne takke skolens personale og ledelse for rigtig godt samarbejde i det forløbne år
   
  Vi ønsker alle elever, forældre, personale og ledelse en rigtig god sommer
   
  På bestyrelsens vegne
  Helene Baarup-Christensen, Formand 
   
   
   
   
 • ikon
  Lene Gundelach-Taabbel den 07-06-2019
  Morgenafhentningstidspunkt kommende skoleår

  Hvis jeres barn skal med taxa til og/eller fra skole i kommende skoleår, kan I kontakte Kørselskontoret på tlf. 79 79 17 18 mellem kl. 7.30-14.00 i ugen  før skolestart og få oplyst morgen afhentningstidspunkt.

  Afhentningstidspunkt fra hjemmet er +/- 10 minutter.
 • ikon
  Lene Gundelach-Taabbel den 20-06-2018
  Befordring med taxa

  Åbningstider, telefonnummer og mailadresse

  Mandag-torsdag: 06.30-15.30
  Fredag:              06.30-15.00

  Tlf. 79 79 17 18
  korsel-afbud@kolding.dk - denne mailadresse er KUN til afbud af kørsel

  Husk at melde afbud
  Hvis jeres barn ikke skal benytte den bestilte taxakørsel, er det VIGTIGT, at I afbestiller kørslen, dels fordi Kørselskontoret kan planlægge turen bedst muligt i forhold til de elever, der skal med taxa, men også fordi skolen bliver opkrævet for turen - penge, som kunne være brugt bedre andetsteds i forhold til eleverne

  Barnet kommer ikke med taxa om morgenen
  Hvis jeres barn af en eller anden årsag ikke kommer med taxaen om morgenen og I selv kører barnet i skole, skal I huske at give besked til Kørselskontoret, hvis barnet skal med taxa hjem om eftermiddagen, da eftermiddagsturen automatisk slettes, hvis barnet ikke har været med taxa om morgenen.

  Oplysninger om morgenafhentningstidspunkt før skolestart
  Forældre kan få afhentningstidspunktet oplyst ugen før skolestart mellem kl. 7.30-14.00.
  Kontakt Kørselskontoret på tlf: 79 79 17 18
  Afhentningstidspunkt fra hjemmet er +/- 10 minutter

  Praktisk oplysninger i forhold til taxakørsel 
  Se vedhæftede vedrørende taxakørsel fra Kolding Kommune.
  Bilag: Praktiske oplysninger til forældre 2018 2019.docx